Skip to main content

K2 W3 Reflectie

Werkproces 3 van kerntaak 2 gaat over reflectie.

Waarschijnlijk heb je al meerdere reflecties gemaakt; deze kun je ook gebruiken voor dit werkproces.

Je moet aantonen dat je het volgende beheerst:

Eisen

 1. Je kunt een reflectieverslag opstellen waarin je terugkijkt naar je eigen handelen en waarbij je positieve en verbeterpunten van het proces noemt. Je maakt hierbij onderscheid tussen de teamprestaties en je eigen prestaties.
 2. Je ontvang al dan niet op eigen verzoek feedback en je reageert daar constructief en adequaat op.
 3. Tijdens meetings/overleggen reageer jij proactief en heb je een actieve positieve houding.

Checklist

 1. Gaat het verslag over jouw handelen?
 2. Benoem je goede punten over jouw handelen?
 3. Benoem je verbeterpunten over jouw handelen?
 4. Maak je onderscheid tussen jouw handelen en dat van het team waar jij deel van uit maakt?
 5. Geef je in het verslag aan dat je feedback hebt gehad en hoe je daarop reageert?
 6. Beschrijf je in het verslag dat jij een pro-actieve houding hebt (dus dat jij initiatief laat zien)

Bewijsmateriaal

Wat kun je als bewijsmateriaal aanleveren in je portfolio?

 1. Reflectieverslagen waarin je duidelijk onderscheid maakt tussen: positieve punten en verbeterpunten en tussen teamprestaties en eigen prestaties.
 2. Een beschrijving van wie je wanneer in welke situatie feedback kreeg en hoe je daarop hebt gereageerd. Je laat dit verlag tekenen door degene van wie je de feedback kreeg.
  Voor dit punt is een beschrijving over één voorval niet voldoende. Vul dit bewijs aan met een filmpje of stel eerdere beschrijvingen op.
 3. Een beschrijving van een meeting en hoe jij daar een proactieve houding hebt laten zien. Je laat dit verslag tekenen door de voorzitter van de meeting.
  Voor dit punt is een beschrijving over één voorval niet voldoende. Vul dit bewijs aan met een filmpje of stel eerdere beschrijvingen op.

Template

Template voor maken reflectieverslag volgens methode STARR:  STARR Voorbeeld en template.docx .

--