Skip to main content

Books

2024

Apache

Nice Apache tricks

Canvas

CentOS 7

How to install a webserver on CentOS7 from scratch

Challenges

Chat GPT

Cool short solutions generated by ChatGPT.

CSS (Front End)

Database Ontwerp

Database ontwerp voor 3de jaars. ERD, relaties, primary keus, foreign keys, koppeltabel, normaliseren. Oefenen met examen case...

Databases 1

1ste jaars IB studenten introdroductie RDBMS, phpmyadmin, databases en queries. XAMPP, SELECT, COUNT(*), LIKE, AND/OR, MIN(), ...

Databases en SQL

Databases Introduction

Databases, 1st period. RDBMS en SQL. Gegeven aan 2de jaars doorstroomgroep (OITIBO9M)

Databases voor AO

Database lessen voor eerste jaars AO leerlingen

Demo Lessen

Lessen ten behoeve van de crash course op het Metis Montessori College

Examentraining B1-K1

(oude versie een nieuwe versie wordt gemaakt) B1-K1-W1, Stelt de opdracht vast (vraaggesprek, PvE) B1-K1-W2, Levert een bijdr...

Extra

Front End

Onderdeel van Front End 4

Introductie

JavaScript 1

JavaScript introductie 1ste leerjaar (gegeven aan alle 1ste klassen in de 2de periode 2019). Standaard: Varaibelen, if-then-el...