Skip to main content

Databases Introduction

Databases, 1st period. RDBMS en SQL.
Gegeven aan 2de jaars doorstroomgroep (OITIBO9M)

XAMPP Installeren

In deze les leggen we uit hoe je XAMPP moet installeren. XAMPP is software voor de Mac en voor Wi...

Wat is een database?

Opdracht We beginnen deze les met huiswerk. Zoek op internet op: Zoek op wat een database is ...

Nieuwe database aanmaken

Hier wordt kort uitgelegd hoe je met phpmyadmin (Engelstalig) een database moet aanmaken, een tab...

MyFirst Database

We gaan onze eerste database maken en we gaan queries in SQL uitvoeren. Zorg ervoor dat je Apach...

Maak database en tabellen

Hier wordt kort uitgelegd hoe je met phpmyadmin (Engelstalig) een database moet aanmaken, een tab...

Opgaven, mijn eerste Queries

Zelfstudie w3schools Bestudeer https://www.w3schools.com/sql/sql_select.asp en probeer zelf of j...

Flight Data - Import, nog meer queries

We hebben een bestand met alle vluchten uit Amerika. Hiervan hebben we de eerste 5000 vluchten in...

Data Types

In SQL en ook in veel computertalen zoals PHP, Python, C en Java, heb je te maken met datatpyes e...

MySQL Main Data Types

SQL Numeric Data Types Datatype From To bit 0 1 tinyint 0 255 smallint -32,768 32,767...

Mijn eerste queries - deel II

Dit zijn nog een paar opgaven die allemaal betrekking hebben op de tabel airports in de database ...

Database aanpassen

Tabelnaam aanpassen RENAME TABLE `t1` TO `t2`; (Use ` backticks if name contains spaces) Kol...

SQL Queries met opdrachten

SQL Als je gegevens uit een RDBMS wilt halen dan moet je gebruik maken van SQL (Strucutered Quer...

Huiswerk

week 6 Zorg ervoor dat XAMPP is geinstalleerd en Apache en MySQL (de bovenste twee opties) aan s...

Joins (les 2, periode 2)

In deze les leer je hoe je de gegevens uit twee tabellen uit de deatabase kunt combineren Uitleg...

Samenvatting - Leren!

Tabel, kolommen en regels (table, columns and rows). Een tabel bevat informatie over iets, bijvo...

Lesplan DB Intro (8ste les)

Klas: OITIBO9B 10:45 - 11:45, lokaal 251 Dit is een doorstroomklas van niveau 3 en dit is de eer...

De Wereld-Database

In deze les gaan we een database met drie tabellen gebruiken. De database bevat een tabel city (p...

De Wereld-Database - Distinct

Deze les leren we wat distinct betekent en hoe je het kunt gebruiken. In de afgelopen les hebben...