Skip to main content

Wat is een database?

Opdracht

We beginnen deze les met huiswerk.

Zoek op internet op:

 • Zoek op wat een database is
 • Geef voorbeelden van een databases; noem een paar soorten (namen).
 • Noem een  drie voorbeelden van het gebruik van een database.
 • Geef bij elk van de drie voorbeelden aan wat je in de database voor informatie zou stoppen.

--

Deze les is gegeven aan de hand van een Powerpoint presentatie.

Wat weet je na deze les?

 • wat een database is
 • dat er verschillende soorten databases zijn
 • wat SQL is
 • wat is PHPMyAdmin?
 • wat zijn de basis-elementen van een database?
 • aanmaken database

Wat is een database?

In de les wordt uitgelegd dat een database een gegevensverzameling is. Je harddisk en folder structure is in feite een database, maar een tekst-file kan je ook als database zien.

Er worden kort de volgende soorten databases uitgelegd:

 • Flat file (txt of cvs)
 • Hierarchisch (bijvoorbeeld file systeem)
 • Netwerk
 • Relationeel RDBMS
 • Object database

Een RDBMS is gebouwd op basis van relaties tussen de veschillende data eilandjes (tables).

SQL, Structured Query language is de taal waarmee je met de database praat in een RDBMS

Een RDBMS bestaat uit de volgende fysieke (hoofd)onderdelen:

 1. databases
  Dit is een verzameling tabellen die logisch bij elkaar horen.
 2. tables
  Dit is een groepje gegevens die bij iets horen, bijvoorbeeld bij de table persoon of klaslokaal.
 3. columns (fields)
  Dit zijn de gevens die je van een tabel wilt vastleggen, bijvoorbeeld de naam van een persoon of het nummer van een klaslokaal.
 4. rows (records)
  Dit zijn de gegevens zelf. Bijvoorbeeld alle personen in de table persoon of alle klaslokalen in de table klaslokaal.

We gaan XAMPP installeren en maken kennis met PHPMyAdmin.