Skip to main content

Lesplan DB Intro (8ste les)

Klas: OITIBO9B 10:45 - 11:45, lokaal 251

Dit is een doorstroomklas van niveau 3 en dit is de eerste keer dat deze lessenserie wordt gegeven. Voor mij was het erg zoeken naar het instapniveau.

Achtergrond

In de laatste les is er een test afgenomen. De resultaten waren laag. Gemiddeld een 5.5 nadat de norm is aangepast van 1-10 naar 3-10

Lesdoel

Doel is om de klas voor te bereiden voor de test van volgende week.

Mijn leerdoel

Klassenmanagement is een uitdaging in deze groep. Ik hoor graag hoe ik dat beter kan doen.

Lesplanning

De kern van de les zal zijn het eerste zelf doornemen van de leerstof. Dit is en samenvatting van alle behandelde theorie. Vervolgens gaan we aan de hand van de theorie zelf de test nakijken. We doen dit per groepje vragen (2-5) maar ik laat dit afhangen van de planning.

0 - 7 m. Binnenkomst, presentielijst, rondlopen.
7 - 10 m. Uitleggen wat we gaan doen.
10-15 m. Zelf doorlezen theorie
15 - 55 m. (~40m.) 6x3 vragen (5 min) plus 4 open vragen (10 min)
55 - 60 m. Afronden

--

Huiswerk is theorie leren.