Skip to main content

Opgaven, mijn eerste Queries

Zelfstudie w3schools

Bestudeer https://www.w3schools.com/sql/sql_select.asp en probeer zelf of je een bijvoorbeel dene lijst kan krijgen met alle vliegvelden uit de airports tabel.

Zoek uit wat count(*) https://www.w3schools.com/sql/sql_count_avg_sum.asp

Opgaven
 1. Hoeveel vliegvelden zijn er in de staat Pennsylvania (code PA)?
  (noteer de query en het aantal vliegvelden in PA)
 2. Hoeveel vliegvelden zijn er in de staat New York (code NY)?
  (noteer de query en het aantal vliegvelden in NY)
 3. Hoeveel vliegvelden zijn er in de staat NY waarvan de iata_code groter dan 99 is?
  (noteer de query en het aantal)
  Hoeveel vliegvelden zijn er waarvan de iata_code met een 'A' begint. Tip: kijk even naar de sheets terug heo het ook alweer precies zat met like.
 4. Hoeveel vliegvelden zijn er die in de staat New York, Pennsylvenia of California liggen?
  (Bepaal dit in één query en noteer de query, en het aantal)

De latitude is de noord-zuid positie op de aarde. 0 is op de evenaar (zuiden) en 90 is de noordpool. Zoek op internet hoe de order-by functie werkt.

Zoek zelf op https://www.w3schools.com/sql/ naar de juiste informatie.

 1. Maak gebruik van de order-by functie en bepaal wat de meest zuidelijke plaats is waar op gevlogen is.
 2. Maak gebruik van de order-by functie en bepaal wat de meest noordelijke plaats is waar op gevlogen is.

Bestudeer hoe de like functie werkt (select * from airlines where …..like ……..)

 1. Met welke query kun je alle airports vinden die met de letter 'a' beginnen?

Bestudeer hoe de distinct functie werkt (je kunt weer naar w3schools).

 1. Maak een query die alle staten waar op gevlogen wordt in de US uit de tabel airports laat zien.
  Elke staat moet precies één keer worden afgedrukt.

Succes!

--