Skip to main content

Samenvatting - Leren!

Tabel, kolommen en regels (table, columns and rows).

Een tabel bevat informatie over iets, bijvoorbeeld over een persoon. Een tabel heet bijvoorbeeld persoon want het bevat gegevens over een persoon.

voornaam achternaam adres woonplaats telefoonnummer
Anouar Jackson De Kluivert 3 Amsterdam 06 3434 1212
Jessie Loo Grote Markt 1a Amsterdam 06 2125 7845
Maggie Mellow Kleine Gracht 12 Amsterdam 06 1035 2900

Deze table heeft 5 kolommen/columns, voornaam, achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Dit zijn allemaal eigenschappen van de persoon.

Deze table heeft drie regels/rows. Elke regel bevat informatie over één persoon.

SQL Query

Met SQL kun je de database een vraag stellen, de meest eenvoudige query ziet er uit als volg:

SELECT ...
FROM tabelnaam
WHERE ...

Na de select
Na de SELECT  
één of meer kolomnamen toont de inhoud van de kolomnamen
* toont de inhoud van alle kolommen van deze tabel
count(*) laat zien hoeveel regels er geselecteerd zijn
Na de where

Na de where kun je een vergelijking of selectie maken, bijvoorbeeld:

Na de WHERE  
kolomnaam = 'xyx' Toont alle regels waarvan de kolom de 'xyz' heeft (waarde is string).
kolomnaam like 'x%' Toont alle regels waarvan de kolom met x begint.
kolomnaam like '%x%' Toont alle regels waarvan de kolom een x bevat.
kolomnaam like '%x' Toont alle regels waarvan de kolom met x eindigt.
kolomnaam = 12 Toont alle regels waarvan de kolom 12 is (waarde is nummer).
kolmnaam > 12 Toont alle regels waarvan de kolom groter dan 12 is.
kolmnaam < 12 Toont alle regels waarvan de kolom kleiner dan 12 is.
kolmnaam >= 12 Toont alle regels waarvan de kolom groter dan of gelijk aan 12 is.
kolmnaam <= 12 Toont alle regels waarvan de kolom kleiner dan of gelijk 12 is.
kolomnaam <> 12 Toont alle regels waarvan de kolom ongelijk aan 12 is.

Na de where kun je ook twee vergelijkingen hebben, deze moet je dan met een AND of een OR aan elkaar kopellen, bijvoorbeeld:

AND - OR  
kolom >12 AND kolom < 20 Kolom zit tussen 12 en 20; is groter dan 12 AND kleiner dan 20.
kolom <12 OR kolom > 20 Kolom is kleiner dan 12 OR kolom is groter dan 20.
naam like 'A%' OR naam like 'B%' de kolom naam begint met een A OR met een B.
naam like 'A%' AND naam like 'B%' de kolom naam begint met een A AND met een B; dit kan niet!

Resultaat sorteren

Bij een select kun je de restultaten sorteren. Dat doe je door een ORDER BY aan het einde van de query toe te voegen.

Na de ORDER BY geef je de kolomnaam waarop je wilt sorteren. Sorteren kan op twee manieren:

ORDER BY Betekent Sorteer volgorde
ASC Ascending (stijgen) Oplopend: A..Z of 0..9
DESC Descending (dalen) Aflopend: Z..A of 9..0

Voorbeeld:

SELECT voornaam, achternaam
FROM leerling
ORDER BY achternaam ASC

(sorteer de namen op achternaam oplopend)

That's all!
---