Skip to main content

MyFirst Database

We gaan onze eerste database maken en we gaan queries in SQL uitvoeren.

Zorg ervoor dat je Apache Server en Database server draait:

We gebruiken hiervoor vluchtgegevens uit Amerika uit 2015. De database bestaat uit drie tabellen:

 1. Airlines, dit zijn de verschillende maatschapijen die in de USA vliegen
 2. Airports, een overzichtvan alle vliegvelden van de USA (in 2015)
 3. Fligths, de eerste 5000 vluchten van 2015. het volledige bestand is ook beschibaar maar dit bestand is vrij groot (~6 mio rows).
Naamgeving database objecten

Database obejcted, databasenaam, tabellen en colummen worden meestal in lower case (kleine letters) geschreven. Als een object een naam krijgt dat uit twee woorden bestaat dan wordne deze woorden door een _ (underscore) gescheiden. Bij voorkeur hanteer je Engelse namen. Op deze manier kunnen jou niet-Nederlands collega's jouw code makkelijker onderhouden.

Ga naar PHPMyAdmin

Onder het tabje database kun je een nieuwe database maken, doe dat en noem deze flights.

Zorg dat je de database hebt geopend, dat kan je zien doordat je boven in het beeld je databasenaam ziet:

Creer een tabel en noem die airlines (alleen kleine letters).

De tabel airlines bestaat uit twee colummen:

 1. code met het data-type char(2)
 2. airline met het data-type varchar(40)

De tabel airports bestaat uit seven colummen:

 1. iata_code met het data-type char(3)
 2. airport met data-type varchar(80)
 3. city met data-type varchar(40)
 4. state met data-type char(2)
 5. country met data-type char(4)
 6. latitude met data-type float
 7. longitude met data-type float

Maar deze tabel ook aan.

Zorg dat je in de juiste tabel staat:

In het voorbeeld hierboven is de tabel airports actief. Zoek de bijbehorende CSV file en importeer deze. Hiervoor kun je via het tabje import de juiste file selecteren. Zorge ervoor dat je het juiste formaat hebt geselecteerd in dit geval CSV.

CSV is een text file waarin de regels (rows) zijn opgedeeld in kolommen (columns) door deze met komma's te scheiden. De strings staan bovendien tussen quotes, bijvoorbeeld:

IATA_CODE,AIRPORT,CITY,STATE,COUNTRY,LATITUDE,LONGITUDE
ABE,Lehigh Valley International Airport,Allentown,PA,USA,40.65236,-75.44040
ABI,Abilene Regional Airport,Abilene,TX,USA,32.41132,-99.68190
ABQ,Albuquerque International Sunport,Albuquerque,NM,USA,35.04022,-106.60919
ABR,Aberdeen Regional Airport,Aberdeen,SD,USA,45.44906,-98.42183

In dit voorbeeld staan de eeste 4 regels van het bestand airports. Let op dat de eerste regel ook een kopregel is. Deze moet niet in de database worden geimporteerd. Indiend dit wel is gebeurd dan kun je deze weer verwijderen.

Controleer of je de kopregel hebt geimporteerd en als dat zo is verwijder deze. Probeer zelf uit te vinden hoe dit moet. Zolang je in de database flights blijft kan er weinig mis gaan want je kunt altijd de tabellen opnieuw aanmaken en de data opnieuw importeren.

Gefelliciteerd, je eerste database met twee tabellen is aangemaakt. Nu gaan we in de volgende les een paar queries maken.