Skip to main content

Examen Eindgesprek

Authenticiteit

Tijdens het eindgesprek wordt vooral gekeken naar de authenticiteit. Dat houdt in dat er wordt bepaald of al het werk echt door jou zelf is gemaakt.

Verbeterpunten

Als er tijdens het nakijken kleine zaken onjuist zijn of missen kan hier ook naar worden gevraagd. Het zou kunnen dat jij alsnog kan aantonen dat iets wel voldoet en je zou daarmee je score omhoog kunnen halen. Dit kan maar op enkele punten omdat niet alle 8 werkprocessen uitgebreid besproken kunnen worden.

Beperkte tijd

Je kunt overal vragen over krijgen. Meestal worden maar een paar werkprocessen bevraagd. Dat omdat er maar beperkte tijd is.

Zorg ervoor dat je jouw portfolio kan presenteren en als je al vermoed dat er zaken ontbreken, probeer je daar dan op voor te bereiden. Je code werkt dus en alle documenten heb je bij de hand!

Checklist voor het gesprek
 • Laptop opgeladen, lader mee?
 • (Windows) updates gedraaid?
 • Software werkt allemaal (XAMPP, VSC, etc.)
 • Portfolio staat klaar (dus niet ergens eerst moeten downloaden en/of unzippen)?
 • Alles getest?
 • ...en vergeet je ID niet!

Vragen die je kan verwachten

Maar let op, alles kan gevraagd worden, zeker als er zaken in je portfolio niet duidelijk zijn. Maar hieronder zie je een aantal vragen die regelmatig gesteld worden.

Algemeen

 • Wie waren alle betrokkenen van dit project?
 • Hoe verliep de samenwerking?
 • Ben je tevreden met het eindproduct?
 • Hoe lang ben je in totaal bezig geweest met het project?
 • Welk onderdeel was het meeste werk?
 • Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd?
 • Welke tip zou geven aan andere studenten die dit examen moeten doen?
 • Wat vond je het lastigste om te doen en waarom?

Planning

 • Wie is je opdrachtgever?
 • In hoeverre klopte jouw planning? Zou je achteraf gezien de planning anders hebben gemaakt?
 • Staan er dingen in de planning die je niet of anders hebt uitgevoerd? Waarom?
 • Heb je dingen uitgevoerd die niet in de planning staan? Waarom?
 • In de planning staat dat je "abc" ging doen, kan je dat laten zien?

Ontwerp

 • Op welke punten ben je van je ontwerp afgeweken en zo ja, waarom?
 • Zou je achteraf gezien een ander ontwerp hebben gemaakt?
 • Is het nuttig om een ontwerp te maken?
 • Waarom heb je onderwerp "abc" wel/niet opgenomen in je ontwerp?
 • Wat is het belangrijkste onderdeel van het ontwerp?

Realisatie

 • Kan je laten zien wat je hebt gemaakt?
 • Kan je user story X laten zien?
 • Kan je de code van user story X laten zien?
 • Welke code vond je het lastigste om te maken, kan je dat laten zien en uitleggen?
 • Stel je zou de kleur van ... willen veranderen, waar in de code doe je dat dan?
 • Kan je jouw database laten zien?
 • Kan je laten zien waar je commentaar in de code hebt toegevoegd?
 • Heb je volgens een standaard geprogrammeerd, welke?
 • Kan je een oude versie van de code laten zien?

Testen

 • Kan je test X uitvoeren en laten zien dat het klopt wat je in het testrapport hebt beschreven?
 • Welke bevinding is het belangrijkst en waarom?

Verbeterpunten

 • Kan je laten zien wat je precies bedoeld met verbeterpunt X?
 • Welk verbeterpunt vind jij de belangrijkste en waarom?

Overleggen

 • Kun je meer informatie geven over het filmpje?
 • Hoe vaak hadden jullie overleg?
 • Met wie waren jullie in overleg?
 • Wat was jou rol in het overleg?
 • Hoe heb jij afspraken vastgelegd en kan je dat laten zien?
 • Hoe kan je aantonen dat je ook echt de afspraken bent nagekomen?
 • Had je achteraf gezien meer of juist minder overleggen willen hebben, leg uit?

Presenteren

 • Kan je vertellen waar en voor wie de presentatie werd gehouden?
 • Hoe had jij van tevoren bedacht welk niveau en welk details jouw presentatie moest zijn?
 • Kreeg je onverwachte vragen of feedback? Licht toe?
 • Wat zou je een volgende keer anders doen als je weer een presentatie moest houden?

Reflectie

 • Kun je meer vertellen over de feedback die je kreeg (wanneer was dat, was dat eenmalig, wie gaf je de feedback, hoe kwam het over en hoe regeerde je)?
 • Wat heb jij veranderd naar aanleiding van de feedback? Kan je een voorbeeld geven van die verandering?
 • Wat zijn de drie belangrijkste verbeterpunten?
 • Wat is het nut van het maken een reflectie?