Skip to main content

Examineringsproces

(naar aanleiding van calibratie-sessie 17-april 2024)

Examenafspraken Kerntaak 1 en 2:

  • Alleen als alle kerntaken met een voldoende zijn beoordeeld kan een kandidaat examen doen in de vorm van een (examen)eindgesprek. 
  • Het hoofddoel van het gesprek is de authenticiteitscontrole. In een enkel geval kan, indien nodig, de beoordeling worden gewijzigd. 
  • De eindpresentatie wordt zoveel mogelijk beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars (geen eigen docent, geen mentor). 
  • De duur van het examengesprek is 15 minuten, met 10 minuten overhead per gesprek; 5 minuten introductie (met kandidaat) en 5 minuten nabespreken (zonder kandidaat). 
  • K1W3 (realisatie) dient altijd te worden besproken. Daarnaast dient minimaal de helft van de te examineren werkprocessen worden besproken. Als richtlijn worden de volgende gesprekstijden aangehouden: K1W3  5 minuten, en andere werkprocessen elk ongeveer 2 minuten. Het totale gesprek zal, afhankelijk van het de te bespreken werkprocessen, niet meer dan 15 minuten duren, met een minimum van 5 minuten. 
  • Op het beoordelingsformulier wordt aangegeven welke werkprocessen tijdens het eindgesprek zijn besproken. Eventuele aanpassing in beoordeling dient te worden toegelicht.

Follow-up plan: 

  • Kerntaak 2 wordt uitgevoerd tijdens de eerste stage, met de herkansing tijdens de tweede stage. De beoordeling van deze kerntaak vindt plaats op school. 
  • De BPV-begeleider initieert het contact met het (leer)bedrijf en controleert of de te examineren werkprocessen uitvoerbaar zijn. Het (leer)bedrijf wordt geïnformeerd over hun rol bij de examinering op de werkplek. 
  • Er komt een nieuwe onderlegger speciaal voor de beoordeling van de kerntaken.