Skip to main content

Algemene eisen portfolio

Portfolio

Jouw portfolio bestaat uit een verzameling documenten.

De documenten dienen op de OneDrive van school te worden geplaatst. Zorg zelf voor een back-up!

Voor de examinering moet je de hele mappenstructuur inleveren. Dit wordt beschreven in het examineringsproces.


Type documenten

Dit kunnen bijvoorbeeld MS Office documenten, plaatjes, screen dumps, video's en geluidsfragmenten zijn.

Jij bent er zelf voor verantwoordelijk dat de examinatoren de documenten kunnen lezen. Gebruik dus gangbare bestandsformaten zoals pdf, jpg, png, mp3, mp4 en zip.


Map per werkproces

Jouw portfolio kent een (hoofd)map per werkproces. Er zijn 8 werkprocessen. Binnen het werkproces mag je alles indelen zoals je wilt.

Per werkproces is er één document waarin alle documenten die bij dit werkproces horen zijn beschreven. Dit document heet inhoudsopgave. De template voor dit document vind je hier.


Authentiek

Jouw werk is authentiek. Dit betekent dat het je eigen werk is.

Indien je ingeleverde portfolio werk bevat dat jij niet zelf hebt gemaakt dan is er sprake van fraude (plagiaat).

Heb je nu bijvoorbeeld een groot ontwerp waar jij een deel van hebt gemaakt. Geef dan duidelijk in de inhoudsopgave aan wat jouw deel is.

Indien werk buiten school is gemaakt kan een getekende authenticiteitsverklaring van de stagebegeleider en/of van de klant als aanvullend bewijsmateriaal worden opgeleverd. <ToDo template>


Hoeveelheid

Je moet voor 8 werkprocessen bewijzen aanleveren. Voor elk werkproces heb je meerdere bewijzen.

Over het algemeen geldt; meer is beter. Je hebt drie projecten gedaan (op stage)? Voeg van alles wat bij, maar houd het wel relevant.