Skip to main content

K1 W2 Ontwerp

Werkproces 2 van kerntaak 1 gaat over ontwerp.

Je hebt alle eisen en wensen duidelijk op papier (of in user story's).

Je moet aantonen dat je het volgende beheerst.

Eisen

Je hebt één of meerdere ontwerp documenten gemaakt.

De eisen en wensen (user story's) zijn vertaald naar een ontwerp. In dit ontwerp wordt duidelijk wat er wordt gebouwd hoe het er (ongeveer) uit gaat zien en welke objecten/entiteiten je gaat maken.

In het ontwerp moet je laten zien dat je ontwerpdiagrammen beheerst zoals: activiteitendiagram, klassendiagram, ERD, Use-casediagrammen.

Het ontwerp wordt onderbouwd waarbij zaken als security, privacy en ethiek aan de orde kunnen komen.

Hoe maak je een GUI ontwerp?

Er zijn talloze handige online tools om GUI ontwerpen te maken.

Tools voor ontwerpen GUI:

Bewijsmateriaal

Wat kun je als bewijsmateriaal aanleveren in je portfolio?

 1. De opdrachtbeschrijving als je dit buiten school hebt uitgevoerd.
 2. Eén of meerdere ontwerpdocumenten.
  De ontwerpdocumenten zijn door jouw zelf gemaakt en beschrijven een aanzienlijk deel van de software(aanpassingen). Een aanzienlijk deel is een deel wat minimaal 40 uur kost op te coderen.
  De ontwerpdocumenten voldoen aan de eisen (zie hierboven).

Beoordelingsrichtlijnen

 1. De user story's (uit kerntaak 1, planning) zijn vertaald in een ontwerp.
 2. Het ontwerp laat zoveel mogelijk grafisch zien wat er gebouwd gaat worden. Wanneer er geen grafische vorm wordt gegeven dan moet de gebruikersinterface zo goed mogelijk zijn beschreven in text, aangevuld met ruwe schetsen (wireframes).
 3. Er zijn minimaal twee schematechnieken toegepast, (bijvoorbeeld ERD, activiteitendiagram, klassendiagram, Use Case diagram)
 4. De keuzes in het ontwerp worden onderbouwd. Hierbij is bijvoorbeeld rekening gehouden met ethiek, privacy en security.
 5. De onderwerpen Privacy, Security en Ethiek zijn beschreven.

(zie voor de up-to-date checklist: https://www.roc.ovh/books/portfolio-kerntaak-examen/page/check-list

De beoordelingsrichtlijnen zijn gebaseerd op de SPL "Beoordelingsformulier praktijkexamen" (crebo 25604).