Skip to main content

K2 W1 Overleggen

Werkproces 1 van kerntaak 2 gaat over hoe je in een ontwikkelteam hebt samengewerkt.

Je moet aantonen dat je het volgende beheerst:

Eisen

 1. Je werkt actief mee.
  Dit betekent dat je deel van het team uitmaakt en dat je initiatieven neemt. Dat kan zijn dat je de juiste vragen stelt of de juiste onderwerpen aandraagt. Dit doe je natuurlijk op een constructieve manier.
 2. Je stemt regelmatig af.
  Je zorgt ervoor dat je regelmatig, bijvoorbeeld 1x per dag of 1x per week overleg hebt met jouw leidinggevende.
 3. Je legt afspraken vast.
  Je zorgt er ook voor dat afspraken met jouw opdrachtgever en/of klant worden vastgelegd en je hebt hierin een actieve rol.

Bewijsmateriaal

Wat kun je als bewijsmateriaal aanleveren in je portfolio?

 1. Een (reflectie)verslag over hoe jij hebt samengewerkt in het ontwikkelteam. Wat was jouw rol, wat waren jouw sterkte punten, wat waren je minder goede punten. Wat zou je de volgende keer anders doen?
  Vraag je teamgenoten ook om input.
 2. Een filmpje dat een indruk geeft van het team en hoe jullie overleggen. Het gaat hierbij om een indruk dus 1 à 2 minuten film is meer dan genoeg.
 3. Een beschrijving en/of reflectieverslag over hoe je hebt afgestemd. Hoe ging dat, wat ging goed en wat kon beter?
 4. Door jouw vastgelegde afspraken. De afspraken zijn eenduidig, bevatten een datum en een deadline en het is duidelijk voor wie de afspraken bedoeld zijn.
 5. Een beschrijving en/of reflectieverslag over hoe het maken van afspraken is gegaan. Zijn alle afspraken altijd nagekomen en waarom wel of niet? Wat ging goed en wat zou je een volgende keer anders aanpakken?
 6. Een filmpje dat een indruk geeft van hoe jij afstemt. Het gaat hierbij om een indruk dus 1 à 2 minuten film is meer dan genoeg.

--