Skip to main content

K1 W5 Verbeteren

Werkproces 5 van kerntaak 1 gaat over verbteren of aanpassen van de software.

Je ontvangt de opdracht.

Je moet aantonen dat je het volgende beheerst.

Eisen

  1. Je hebt de software gestest en vanuit het testen heb je verbetervoorstellen gedaan. Deze verbetervoorstellen mogen buiten de scope van het ontwerp leggen. De verbetervoorstellen worden onderbouwd.
  2. Tijdens de oplevering van de software heb je dingen gezien die beter kunnen. Hieruit heb je verbetervoorstellen gedaan. Deze verbetervoorstellen zijn goed onderbouwd.
  3. Je hebt voor jezelf een reflectie gemaakt over het product. Hieruit heb je verbetervoorstellen gedaan. Deze verbetervoorstellen zijn goed onderbouwd.

Het uitvoeren van de verteringen is geen onderdeel van dit werkproces, maar kan wel als onderdeel mee worden genomen in werkproces 2 (realisatie).

Bewijsmateriaal

Wat kun je als bewijsmateriaal aanleveren in je portfolio?

  1. Eigen gemaakte verbetervoorstellen.
  2. Een beschrijving van hoe je bent gekomen tot het opstellen van de verbetervoorstellen. Deed je dat alleen, met wie heb je overlegd, kreeg je input. Wie hebben je verbetervoorstellen gelezen? Hoe lang heb je er over gedaan en in welke periode heb je de voorstellen gemaakt.

Beoordelingsrichtlijnen

  1. Er zijn verbetervoorstellen gedaan die zijn gebaseerd beschreven bevindingen. Dit is het testrapport, maar kunnen ook incidentmeldingen zijn vanuit de productieomgeving (tijdens een stage). Er wordt in ieder geval aangetoond wat de basis is van de verbeteringen.
  2. Er zijn verbetervoorstellen gedaan vanuit de opleveringen. Je levert altijd op aan een opdrachtgever (of klant). Vraag de opdrachtgever of er verbeteringen kunnen worden aangebracht. Wanneer deze er niet zijn dan aantonen dat de klant geen verbetervoorstellen heeft.
  3. Er zijn verbetervoorstellen gedaan vanuit de (eigen) reflectie van het product.

Deze beoordelingsrichtlijnen zijn gebaseerd op de SPL "Beoordelingsformulier praktijkexamen" (examencode SD_SD20_B1-K1-2_1V1, crebo 25604).

--