Check List

Kerntaak examens

Het kerntaakexamen heeft 8 werkprocessen verdeeld over twee kernexamens; kerntaak-1 en kerntaak-2.

Kerntaak-1 gaat over het uitvoeren van een project en kerntaak-2 gaat over het samenwerken in een team.

Voor het examen moet je aan een aantal officiële eisen voldoen. Deze zijn samengevat in de onderstaande check-list.

Kerntaak 1

Algemeen

Planning

 1. Is er beschreven wat er gebouwd moet worden?
 2. Is er beschreven waarom het gebouwd moet worden?
 3. Zijn alle eisen beschreven?
 4. Zijn de user story's beschreven (minimaal 3 goede per persoon)?
 5. Staan de user story's in het formaat "als ..... wil ik ..... zodat ....."?
 6. Is de user story concreet en eenduidig (testbaar)?
 7. Is er takenlijst waarin alle taken staan?
 8. Zijn er overleggen gepland?
 9. Is bij elke taak beschreven hoe lang deze duurt?
 10. Is bij elke taak beschreven wie deze moet uitvoeren?
 11. Staan de taken op de juiste volgorde?
 12. Zijn er prioriteiten gesteld?
 13. Is de voortgang bewaakt?

Ontwerp

 1. Is elke user story uit de planning vertaald naar een ontwerp waardoor je een beeld krijgt hoe de user story er uit gaat zien?
 2. Zijn er in het ontwerp tekeningen/schetsen van de User Interface te vinden?
 3. Zijn er minimaal twee schematechnieken toegepast, (bijvoorbeeld ERD, activiteitendiagram, klassendiagram, Use Case diagram)?
 4. De keuzes in het ontwerp worden onderbouwd/uitgelegd?
 5. Zijn de onderwerpen ethiek, privacy en security besproken
 6. Is wat je beschrijft over ethiek, privacy en security specifiek alleen van toepassing op jouw project?

Realisatie

 1. Bevat je project code waarin je gebruik maakt van datastructuren (variabelen, arrays....), flow control (loops), functies/methods en dergelijke?
 2. Heb je minimaal drie user story's opgeleverd?
 3. Heeft de realisatie (dus dit onderdeel), ongeveer 40 uur per persoon gekost?
 4. Voldoet het resultaat aan het ontwerp?
 5. Worden fouten in de code goed afgehandeld (error handling)?
 6. Heb je rekening gehouden met security?
 7. Is er volgens een standaard geprogrammeerd (inspringen, variabele naamgeving en dergelijke)?
 8. Is de code goed leesbaar en begrijpelijk. Is er zinvol commentaar toegevoegd?
 9. Heb je op een juiste manier versie beheer toegepast?
 10. Is/zijn film bestand(en) kleiner dan 400 MB?

Testen

 1. Zijn er per user story zijn minimaal 5 testscenario's opgesteld?
 2. Is bij elk testscenario concreet en eenduidig beschreven wat de beginsituatie was?
 3. Is bij elk testscenario concreet en eenduidig beschreven wat de gewenste uitkomst was?
 4. Zijn er alternatieve testscenario's beschreven?
 5. Zijn er fouten gevonden?
 6. Is elk testscenario uitgevoerd en zijn de bevindingen vastgelegd?
 7. Is bij elk testscenario beschreven wat de conclusie/aanbeveling is?
 8. Zijn alle scenario's concreet en eenduidig beschreven zodat er geen discussie kan ontstaan over de bevindingen?

AI/ChatGPT geeft vrijwel nooit concreet en eenduidige teksten!

Verbetervoorstellen

 1. Zijn er twee of meer verbeteringen beschreven die zijn gebaseerd op de bevindingen uit het testrapport (W4)?
 2. Zijn er twee of meer verbeteringen beschreven die zijn gebaseerd op de bevindingen vanuit de oplevering?
 3. Zijn er twee of meer verbeteringen beschreven die zijn gebaseerd op de eigen reflectie?
 4. Zijn de verbetervoorstellen zijn eenduidig, concreet beschreven?

Kerntaak 2

Overleggen

 1. Stel je (relevante) vragen tijdens het overleg?
 2. Breng jij wat mee naar het overleg, breng je bijvoorbeeld een onderwerp in?
 3. Laat je zien dat je regelmatig afstemt?
 4. Laat je zien dat je afspraken vastlegt?
 5. Laat je zien dat je afspraken na komt?
 6. Doe je actief mee met het overleg?
 7. Is film bestand kleiner dan 400 MB?

Presenteren

 1. Presenteer je overtuigend (positief, met passie, trots en met een goede energie)?
 2. Onderbouw je je presentatie met goede argumenten?
 3. Presenteer je een duidelijk verhaal?
 4. Is de presentatie afgestemd op de doelgroep?
 5. Stel je vragen aan de betrokkenen om te controleren of ze de presentatie begrijpen?
 6. Reageer je op de juiste manier op vragen/feedback?
 7. Gaat de presentatie over de stage of een ander onderwerp dat te maken heeft met het vak van software developer?
 8. Is film bestand kleiner dan 400 MB?

Reflectie

Je voldoet aan alle exameneisen als je tenminste ja kunt antwoorden op deze vragen.

 1. Gaat het verslag over jouw handelen?
 2. Benoem je goede punten over jouw handelen?
 3. Benoem je verbeterpunten over jouw handelen?
 4. Maak je onderscheid tussen jouw handelen en dat van het team waar je deel van uit maakt?
 5. Beschrijf feedback die je hebt gekregen?
 6. Beschrijf je wat je hebt gedaan met de feedback?
 7. Beschrijf je in het verslag dat jij een pro-actieve houding hebt (dus dat je initiatief laat zien).
 8. Wees concreet (dus geen AI)!
  Teksten die je kan kopiëren en voor een (willekeurige) andere reflectie ook zouden kunnen gelden, zijn niet goed.

--


Revision #32
Created 25 May 2023 09:13:16 by Max
Updated 19 June 2024 16:18:41 by Max